<
woensdag 20 mei 2020 08:37

Tot de dood ons scheidt….

Stel je voor. Een prachtig huwelijk, lekker op huwelijksreis naar de Dominicaanse Republiek en dan een voedselvergiftiging. Zo ernstig dat eerst de vrouw en een half uur later de man komt te overlijden. Ze hebben geen kinderen en hebben geen testament gemaakt. Wat nu? Naar wie gaat de erfenis?

 

Dominicaanse Republiek

 

 

Uitgangspunt in de wet is de volgorde van overlijden. Dus als de vrouw eerst komt te overlijden, dan is de man enig erfgenaam. Omdat de man vlak daarna kwam te overlijden, gaat de volledige erfenis naar zijn familie. Is dat redelijk?

 

De rechtbank oordeelde in 2019 dat dit niet redelijk was, omdat het ging om “een zeer uitzonderlijke situatie”. Daarmee werd er een uitzondering gemaakt op de regels van het erfrecht en moest de erfenis gedeeld worden door beide families.

 

De moeder van de man was het hier niet mee eens en ging in hoger beroep. Recent heeft het Gerechtshof uitspraak gedaan en oordeelde dat de rechter terughoudend moet zijn bij het niet toepassen van het erfrecht zoals beschreven in de wet. Rechtszekerheid is belangrijk en daarom vindt het Gerechtshof het gelet op alle omstandigheden niet onaanvaardbaar dat het vermogen van de vrouw (via de man) terecht komt bij de erfgenamen van de man. In de uitspraak kun je uitgebreider lezen welke omstandigheden het Gerechtshof allemaal heeft meegenomen in de beoordeling.

 

Een van die punten was dat vast stond dat de man nog een half uur langer had geleefd dan de vrouw, dus dat er niet gesproken kon worden van gelijktijdig overlijden.

 

Het is mogelijk om in je testament een rampenclausule op te nemen. Daarin leg je vast wanneer er gesproken moet worden van gelijktijdig overlijden, bijvoorbeeld wanneer je binnen 30 dagen na elkaar komt te overlijden. Dan blijft de erfenis ieder voor zijn eigen familie. Overigens speelt dit enkel wanneer je geen kinderen hebt, anders gaat de erfenis naar de kinderen wanneer je kort  na elkaar komt te overlijden.

 

Heb je hierover vragen, neem dan contact op voor het maken van een afspraak voor het gratis spreekuur.

 

Gepubliceerd op 20 mei 2020 door Christianne Verhaeg

Referenties